Το νησί της Δήλου, κοντά στη Μύκονο, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μυθολογικούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Για τους αρχαίους Έλληνες, ήταν από τα πιο ιερά μέρη, μιας και είναι ο τόπος γέννησης του Απόλλωνα, θεού του φωτός της μέρας, και της Αρτέμιδος, θεάς του νυχτερινού φωτός, δυο από τις πιο σημαντικές θεότητες του αρχαιοελληνικού πανθέου.

Η Δήλος, η γενέτειρα του φωτός, είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO από το 1990 ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπάρχει άλλος φυσικά απομονωμένος αρχαιολογικός χώρος αντίστοιχου μεγέθους και σημασίας, που να φιλοξενεί μνημειώδεις αρχαιότητες από την Αρχαϊκή, Κλασσική και Ελληνιστική περίοδο. Οι ανασκαφές, που ξεκίνησαν το 1872 και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, έχουν ξεθάψει το Ιερό, και ένα μεγάλο μέρος του κοσμοπολίτικου Ελληνιστικού οικισμού. Τα ευρήματα φιλοξενούνται στο μουσείο της Δήλου, και εμπεριέχουν ολόκληρα ή μέρη 30.000 δοχείων, αγαλματιδίων και μικρών αντικειμένων, 8.000 αγαλμάτων και 3.000 επιγραφών. Η πλειοψηφία των αγαλμάτων, όπως και αρκετά κεραμικά και άλλα μικρά αντικείμενα προβάλλονται στις 11 αίθουσες του Μουσείου.

Το νησί είναι προσβάσιμο κάθε μέρα με καραβάκι από την Μύκονο, καιρού επιτρέποντος, και οι ώρες επίσκεψης είναι μεταξύ 9 το πρωί και 3 το απόγευμα.

Πληροφορίες: Unesco

 • Sacred Port
 • Commercial Ports
 • Agora of the Competaliasts
 • Stoa of Philip V
 • Sacred Way
 • South Stoa
 • Agora of the Delians
 • Propylaia
 • Oikos of the Naxians
 • Temple of the Delians
 • Temple of the Athenians
 • Temple of Artemis
 • Treasuries
 • Bouleuterion
 • Prytaneion
 • Monument with the Bulls
 • Stoa of Antigonus Gonatas
 • Graphe
 • Ekklesiasterion
 • Dodekatheon
 • Granite Monument
 • Temple of Leto
 • Agora of the Italians
 • Sacred Lake
 • Naxian Lions
 • Establishment of the Poseidoniasts
 • Skardanas Bay
 • Palaestra of Staseas
 • Lake Agora
 • Lake House
 • Granite Palaestra
 • Lake Palaestra
 • Wall of Triarius
 • Temple of Anius
 • Minoan Fountain
 • Monument of Carystius
 • Museum
 • Refectory
 • Hippodrome
 • Archegesion
 • Gymnasium
 • Stadium
 • Stadium Quarter
 • Synagogue
 • Sanctuary of Aphrodite
 • House with the Hermae
 • Serapieion A
 • Reservoir of the Inopos
 • Sanctuary of the Syrian Gods
 • Sanctuary of the Egyptian Gods
 • Temple of Hera
 • Sanctuary of Agathe Tyche
 • Grotto of Heracles
 • Sanctuary of Zeus and Athena
 • House with the Dolphins
 • House with the Masks
 • Guest-House
 • Theatre
 • Cistern of the Theatre
 • House with the Trident
 • House with the Dionysus
 • House of Cleopatra